— ES parama —

E. komercijos modelio diegimas skaitmenizuojant UAB „Ustukių malūnas“ gaminamos produkcijos pardavimo procesus

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
UAB „Ustukių malūnas“ nuo 1992 m. puoselėja ekologiškų bei natūralių grūdų produktų gamybą ir vartojimo kultūrą Lietuvoje. Įmonė vertina tradicijas, kartu siekdama suteikti grūdų produktams naują formą ir modernumą. Įmonė siekdama užimti geresnę poziciją rinkoje, pritraukti daugiau klientų bei padidinti įmonės pelningumą, vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas skaitmenizuojant UAB „Ustukių malūnas“ gaminamos produkcijos pardavimo procesus“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta ir įdiegta e. komercijos sistema – klientų savitarnos sprendimas produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformoje, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimą, išteklių valdymo sistemos integravimą į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformą sprendimą, mažmeninei maisto produktų prekybai.

Projektas pradėtas 2022 m. vasario 25 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 28 d.

E. komercijos sistema leis įmonei padidinti pardavimų apimtis ir geriau konkuruoti rinkoje. Galimybė savo natūralių grūdų produktus pardavinėti internetu, stipriai išaugins įmonės pajamas. Šios e. komercijos sistemos nauda bus ne tik pritraukti naujus vartotojus bet ir sukurti esamiems lojaliems vartotojams galimybę saugiai ir patogiai nusipirkti UAB „Ustukių malūnas“ natūralių grūdų maisto gaminius. E. komercijos sistema yra reikšminga, nes automatizuotas užsakymų administravimas ir išteklių valdymo sistemos integracija, padės išvengti užsakymo klaidų, užtikrins platesnį prekių pasirinkimą, greitesnį ir patogesnį jų užsakymą, įsigijimą, efektyvesnį klientų aptarnavimą, konkurencines kainas, išteklių taupymą, išlaidų mažinimą, leis tobulinti įmonės informacinę sistemą bei plėsti veiklą.

Po projekto įgyvendinimo bus sukurtos prielaidos užimti geresnę poziciją rinkoje, pritraukti daugiau klientų iš mažmeninės prekybos, o išaugus produkcijos paklausai formuoti papildomus užsakymus taip padidinant įmonės pajamas.Projekto pagalba bus formuojamas didesnis įmonės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė.

Naujų produktų pakuočių unikalūs dizaino sprendimai didinant jų paklausą

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
UAB „Ustukių malūnas“ nuo 1992 m. puoselėja ekologiškų bei natūralių grūdų produktų gamybą ir vartojimo kultūrą Lietuvoje. Siekdama padidinti įmonės produktyvumą, vykdo projektą „Naujų produktų pakuočių unikalūs dizaino sprendimai didinant jų paklausą“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 29 950,00 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 59 900,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukuriamas originalus pakuotės dizainas 3 naujų gaminių grupėms. Projektas pradėtas 2020 m. liepos 15 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. sausio 13 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui. Originalių gaminių pakuočių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas leis įmonei tapti konkurencingesne bei padidinti darbo našumą ir pelningumą.Šių naujų originalių gaminių pakuočių dizainų tikslas ne tik patraukti esamų ir naujų vartotojų dėmesį taip padidinant gaminių paklausą, bet taip pat ir spręsti socialines, ekologines problemas.

Patrauklūs vartotojams gaminių įpakavimai leis įmonei padidinti pardavimų apimtis ir geriau konkuruoti rinkoje. Tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo.