Naujų produktų pakuočių unikalūs dizaino sprendimai didinant jų paklausą

es parama_2

Naujų produktų pakuočių unikalūs dizaino sprendimai didinant jų paklausą

UAB „Ustukių malūnas“ nuo 1992 m. puoselėja ekologiškų bei natūralių grūdų produktų gamybą ir vartojimo kultūrą Lietuvoje. Siekdama padidinti įmonės produktyvumą, vykdo projektą „Naujų produktų pakuočių unikalūs dizaino sprendimai didinant jų paklausą“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 29 950,00 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 59 900,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukuriamas originalus pakuotės dizainas 3 naujų gaminių grupėms. Projektas pradėtas 2020 m. liepos 15 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. sausio 13 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui. Originalių gaminių pakuočių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas leis įmonei tapti konkurencingesne bei padidinti darbo našumą ir pelningumą.Šių naujų originalių gaminių pakuočių dizainų tikslas ne tik patraukti esamų ir naujų vartotojų dėmesį taip padidinant gaminių paklausą, bet taip pat ir spręsti socialines, ekologines problemas.

Patrauklūs vartotojams gaminių įpakavimai leis įmonei padidinti pardavimų apimtis ir geriau konkuruoti rinkoje. Tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo.